Sandomain.vn - Qui định

 

 

CÔNG TY TNHH MẠNG XÃ HỘI VIỆT NAM

(Viet nam Social network)

--------------------------------------

 

 

QUI ĐỊNH CHUNG CỦA SANDOMAIN.VN

 

 

 

1. Đối tượng đặt mua tên miền:

 

- Bên bán: Là SANDOMAIN.VN

- Bên mua: Là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

- Bên mua có đủ điều kiện theo qui định có quyền đặt mua hoặc thuê tên miền của bên bán tại SANDOMAIN.VN

- Bên bán có quyền không bán hàng cho bên mua và không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu bên mua không cung cấp đầy đủ thông tin, giấy tờ theo qui định hoặc thông tin bên mua cung cấp không chính xác.

 

2. Về đặt mua tên miền:

 

a. Cách thức:

- Bên mua được phép đặt hàng cho một hoặc nhiều tên miền tại SANDOMAIN.VN

- Trường hợp không đặt hàng trực tiếp, bên mua có thể liên hệ theo số điện thoại hoặc email của bên bán được công bố trên website: SANDOMAIN.VN

- Việc mua bán tên miền có thể lập thành văn bản hoặc bằng email hoặc thông qua hình thức nhắn tin, chát.

- Giá mua: Chưa bao gồm thuế VAT (nếu bên mua yêu cầu).

 

b. Hiệu lực của đặt hàng:

- Giá tên miền được tính theo đơn vị: VNĐ;

- Trường hợp tên miền có nhiều đơn đặt hàng: Ưu tiên xem xét đơn hàng đặt trước.

- Trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm đặt hàng, bên bán sẽ liên hệ với bên mua để thông báo hiệu lực của đơn hàng.

- Giao dịch chỉ có hiệu lực bắt buộc phải thực hiện với bên bán khi bên bán đã nhận được đầy đủ toàn bộ số tiền theo giá trị của đơn hàng từ bên mua.

 

3. Về thanh toán:

 

- Nếu không có thỏa thuận khác, bên mua thanh toán trước 100% tiền cho bên bán. Lệ phí chuyển tiền do bên mua thanh toán.

- Bên mua có thể thanh toán trực tiếp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho bên bán (xem hướng dẫn trong mục "Thanh toán" tại sandomain.vn)

 

4. Về lệ phí chuyển quyền sở hữu tên miền:

 

Lệ phí chuyển nhượng tên miền do bên mua có nghĩa vụ thanh toán.

 

5. Về thời hạn chuyển quyền sở hữu tên miền cho bên mua:

 

- Nếu không có thỏa thuận khác thì trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi giao dịch được ký kết, cùng với bên mua, bên bán sẽ hoàn tất thủ tục chuyển quyền sử dụng tên miền cho bên mua (đối với tên miền quốc gia) tại nhà đăng ký tên miền quốc gia.

- Giao dịch tên miền giữa bên mua và bên bán hoàn thành và chấm dứt khi tên miền đã đứng tên bên mua được công bố trên website của Trung tâm internet Việt Nam (đối với tên miền quốc gia) tại địa địa chỉ: https://www.vnnic.vn

- Kể từ thời điểm bên bán sang tên thành công tên miền cho bên mua thì bên mua có nghĩa vụ theo dõi, liên hệ và chủ động nộp phí duy trì tên miền của mình.

 

6. Thủ tục, hồ sơ bên mua tên miền (Gửi qua email: sandomainname@gmail.com):

 

Bên mua chuẩn bị giấy tờ và cung cấp thông tin sau:

 

a. Nếu bên mua là cá nhân:

- Họ và tên:

- Ngày tháng năm sinh:

- Địa chỉ:

- Số CMND:……. Ngày cấp:….. Nơi cấp:…..

- Số điện thoại:

- Email:

- Chụp ảnh màu hoặc scan 2 mặt CMND.

 

b. Nếu bên mua là doanh nghiệp, tổ chức:

- Tên công ty (doanh nghiệp), tổ chức:

- Trụ sở chính:

- Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh (đối với công ty, doanh nghiệp), Quyết định thành lập (đối với tổ chức): Số đăng ký (quyết dịnh):…. Ngày cấp:.. Nơi cấp:..

- Số điện thoại:

- Email:

- Họ và tên của người đại diện công ty (doanh nghiệp), tổ chức:…..  Chức vụ:…..

- Chụp ảnh màu hoặc scan Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập (đối với tổ chức).

- Ngoài ra, phải cung cấp thông tin của người đại diện công ty (doanh nghiệp), tổ chức:

+ Họ và tên:

+ Ngày tháng năm sinh:

+ Địa chỉ:

+ Số CMND:……. Ngày cấp:….. Nơi cấp:…..

+ Số điện thoại:

+ Email:

+ Chụp ảnh màu hoặc scan 2 mặt CMND.

 

Bên mua hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về thông tin, giấy tờ đã cung cấp cho bên bán.

 

7. Thuê tên miền:

 

- Quý khách có thể thuê tên miền tại SANDOMAI.VN

- Không được thuê tên miền để sử dụng trái pháp luật.

- Việc thuê tên miền sẽ do các bên tự thỏa thuận.

 

8. Về chính sách đổi, trả hàng:

 

Nếu không có thỏa thuận khác, tên miền đã đặt mua tại SANDOMAIN.VN không được đổi hoặc trả lại.

 

9. Hủy bỏ giao dịch:

 

Bên bán (hoặc bên cho thuê) có quyền đơn phương hủy toàn bộ giao dịch tên miền (hủy bỏ việc chuyển nhượng hoặc thuê tên miền) với bên mua (hoặc bên thuê) trong trường hợp sau đây:

 

a. Trong vòng 07 ngày kể từ ngày bên mua đặt cọc tiền (hoặc thanh toán một phần) cho bên bán, nếu bên mua không tiếp tục thanh toán đầy đủ nốt số tiền còn lại cho bên bán (theo giá hai bên đã thỏa thuận) thì bên bán có quyền đơn phương hủy giao dịch với bên bán mà không phải thông báo trước. Trong trường hợp này, bên bán không phải chịu bất cứ trách nhiệm nghĩa vụ nào với bên mua. Số tiền bên mua đã đặt cọc trước (hoặc đã thanh toán một phần) cho bên bán sẽ không được bên bán hoàn lại.

 

b. Trong vòng 07 ngày kể từ ngày bên mua đặt cọc tiền (hoặc đã thanh toán đầy đủ) cho bên bán, nếu bên mua không cung cấp đầy đủ thông tin, giấy tờ theo qui định hoặc thông tin bên mua cung cấp không chính xác. Trong trường hợp này, bên bán không phải chịu bất cứ trách nhiệm nghĩa vụ nào với bên mua. Số tiền bên mua đã đặt cọc trước (hoặc đã thanh toán một phần) cho bên bán sẽ không được bên bán hoàn lại.

 

c. Trước khi tên miền hết hạn 30 ngày nếu bên thuê không nộp tiền gia hạn tên miền cho bên cho thuê. Trong trường hợp này, bên cho thuê không phải chịu bất cứ trách nhiệm nghĩa vụ nào với bên thuê. Số tiền bên thuê đã đặt cọc trước (hoặc đã thanh toán) cho bên cho thuê sẽ không được bên cho thuê hoàn lại.

 

10. Chính sách bảo mật thông tin:

 

a. Mục đích và phạm vi thu thập:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên SANDOMAIN.VN bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ… khách hàng. Đây là các thông tin mà sandomain.vn cần bên mua cung cấp bắt buộc khi đặt hàng để sandomain.vn liên hệ xác nhận việc đặt mua hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho bên mua.

 

b. Phạm vi sử dụng thông tin:

Sandomain.vn sử dụng thông tin bên mua để:

- Cung cấp các dịch vụ đến bên mua;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa bên mua và sandomain.vn;

- Liên lạc và giải quyết với bên mua trong những trường hợp đặc biệt.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của bên mua ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại sandomain.vn.

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: sandomain.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân bên mua khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, Tòa án, cơ quan Công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của bên mua. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của bên mua.

 

c. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của bên mua sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân bên mua sẽ được bảo mật trên máy chủ của sandomain.vn

 

d. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

- Công ty TNHH Mạng xã hội Việt Nam

- Trụ sở chính: Thanh Xuân, Hà Nội.

- Website: SANDOMAIN.VN

- Email: sandomainname@gmail.com

- Hotline: 0922.158.158

 

e. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

- Bên mua có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi yêu cầu sandomain.vn thực hiện việc này.

- Bên mua có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến sandomain.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, sandomain.vn sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn bên mua khôi phục và bảo mật lại thông tin.

 

f. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

- Thông tin cá nhân của bên mua được sandomain.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của sandomain.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của bên mua chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của bên mua trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của bên mua nếu bên mua không đồng ý.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân bên mua, sandomain.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho bên mua được biết.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của bên mua.

- Sandomain.vn yêu cầu bên mua khi đặt mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.

- Sandomain.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của bên mua nếu xét thấy thông tin cá nhân của bên mua cung cấp khi đặt mua hàng là không chính xác.

 

11. Hiệu lực áp dụng:

 

Qui định này có hiệu lực kể từ ngày 02/10/2014. Các bên cần đọc kỹ qui định này.

 

 

* Quý khách lưu ý thêm:

 

- Để tránh lãng phí thời gian của bên bán và bên mua, những đơn "đặt hàng" "không có thông tin đầy đủ, rõ ràng, cụ thể" hoặc "trả giá không hợp lệ" chúng tôi sẽ xóa khỏi hệ thống và không hồi âm.

 

- Quý khách không thể đặt mua tên miền chúng tôi "đã bán" được update tại mục "Tên miền đã giao dịch".

 

- Đối với tên miền không có giá niêm yết trong mục "đặt hàng" xin Quý khách liên hệ trực tiếp email hoặc hotline đã ghi trên web.

 

- Quý khách cũng có thể đặt mua tại sàn domain tên miền "chưa đăng ký" do Quý khách lựa chọn.

 

- Nếu chưa có sự ràng buộc nào giữa bên bán và bên mua, bên bán có thể thay đổi giá tên miền mà không cần phải thông báo trước.

 

- Sandomain.vn không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu Quý khách mua domain thuộc quyền sở hữu của chúng tôi qua trung gian không được chúng tôi ủy quyền.

 

Để biết thông tin nhanh nhất, xin Quý khách liên hệ Hotline: 0922.158.158

 

 

 

 

© SANDOMAIN.VN

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

0922.158.158

Lượt truy cập

counter customizable free hit