Tên miền giá Triệu USD

 

TÊN MIỀN GIÁ TRIỆU USD

 

Trên internet – thì tên miền chính là địa chỉ để dẫn đến mọi website, và đó là lý do mà ai cũng muốn sở hữu cho mình một hay nhiều tên miền. Tạp chí Business Insider và DN Journal đã lập nên một danh sách tên miền đắt giá nhất (tính đến tháng 7/2014). Dưới đây là danh sách tên miền đắt giá.

 

 

Đơn vị tính: Triệu USD.

 

 

1. MM.com – Giá: 1.200.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 7/2014
 

2. eBet.com – Giá: 1.350.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 10/2013
 

3. Cameras.com – Giá: 1.500.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 2006
 

4. Russia.com – Giá: 1.500.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 2009
 

5. Tandberg.com – Giá: 1.500.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 2007
 

6. Ticket.com – Giá: 1.525.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 2009
 

7. DataRecovery.com – Giá: 1.659.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 2008
 

8. Auction.com – Giá: 1.700.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 2009
 

9. Dating.com – Giá: 1.750.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 2012
 

10. Fly.com – Giá: 1.760.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 2009
 

11. Seniors.com – Giá: 1.800.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 2007
 

12. 37.com – Giá: 1.960.800 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 3/2014
 

13. Computer.com – Giá: 2.100.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 2007
 

14. 114.com – Giá: 2.100.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 7/2013
 

15. KK.com – Giá: 2.400.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 11/2013
 

16. Youxi.com – Giá: 2.430.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 3/2014
 

17. Investing.com – Giá: 2.450.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2013
 

18. Social.com – Giá: 2.600.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2011
 

19. CreditCards.com – Giá: 2.750.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2004
 

20. Shopping.de – Giá: 2.858.945 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2008
 

21. Candy.com – Giá: 3.000.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2009
 

22. Vodka.com – Giá: 3.000.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2006
 

23. Sex.xxx – Giá: 3.000.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 6/2014.
 

24. Whisky.com – Giá: 3.100.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 3/2014
 

25. Mi.com – Giá: 3.600.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 4/2014.
 

26. IG.com – Giá: 4.700.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 9/2013
 

27. Medicare.com – Giá: 4.800.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 5/2014
 

28. Clothes.com – Giá: 4.900.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2008
 

29. Toys.com – Giá: 5.100.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2009
 

30. Slots.com – Giá: 5.500.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2010
 

31. Diamond.com – Giá: 7.500.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2006
 

32. Porn.com – Giá: 9.500.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2007
 

33. Fund.com – Giá: 9.999.950 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2008
 

34. Sex.com – Giá: 13.000.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2010
 

35. Insurance.com – Giá: 35.600.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2010
 

36. VacationRentals.com – Giá: 35.000.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2007
 

37. PrivateJet.com – Giá: 30.100.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2012
 

38. Internet.com – Giá: 18.000.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2009
 

39. Insure.com – Giá: 16.000.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2009
 

40. Hotels.com – Giá: 11.000.000 USD
 

41. Fb.com – Giá: 8.500.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 9/2010
 

42. Business.com – Giá: 7.500.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 12/1999
 

43. Beer.com – Giá: 7.000.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2004
 

44. iCloud.com mua bởi Apple – Giá: 6.000.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 3/2011
 

45. Casino.com – Giá: 5.500.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2003
 

46. Asseenontv.com – Giá: 5.100.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 2000
 

47. Korea.com – Giá: 5.000.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 1/2000
 

48. Freeport.com – Giá: 4.000.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 1/2008
 

49. GiftCard.com mua bởi CardLab – Giá: 4.000.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 10/2012
 

50. yp.com – Giá: 3.850.000 USD – Thời điểm giao dịch:Tháng 11/2008
 

51. Shop.com – Giá: 3.500.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 11/2003
 

52. AltaVista.com – Giá: 3.300.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 8/1998
 

53. Software.com – Giá: 3.200.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 12/2005
 

54. Wine.com – Giá: 3.000.000 USD – Thời điểm giao dịch: Năm 1999
 

55. Loans.com mua bởi Bank of America – Giá: 3.000.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 1/2000
 

56. Pizza.com – Giá: 2.605.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 4/2008
 

57. Tom.com – Giá: 2.500.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 12/1999
 

58. Coupons.com – Giá: 2.200.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 1/2000
 

59. England.com – Giá: 2.000.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 12/1999
 

60. Express.com – Giá: 2.000.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 3/2000
 

61. Telephone.com – Giá: 2.000.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 1/2000
 

62. Savings.com – Giá: 1.900.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 2/2003
 

63. Mortgage.com – Giá: 1.800.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 3/2000
 

64. Branson.com – Giá: 1.600.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 6/2006
 

65. Marketingtoday.com – Giá: 1.500.000 USD – Thời điểm giao dịch: Tháng 9/2005

------------------------------------------

 

 

THE LIST OF TOP 100 DOMAIN SALES

 

 

1

Sex.com

$13,000,000

Clover Holdings Limited

November 2010

2

Fund.com

$9,999,950

Gentile, Philip

March 2008

3

Porn.com

$9,500,000

Moniker Privacy Services

May 2007

4

Fb.com

$8,500,000

Facebook, Inc.

September 2010

5

Diamond.com

$7,500,000

ATTN DIAMOND.COM

May 2006

6

Beer.com

$7,000,000

Thought Convergence, LLC

January 2004

7

Casino.com

$5,500,000

Mansion Limited of Gibraltar

November 2003

8

Slots.com

$5,500,000

Bodog Media

June 2010

9

Toys.com

$5,100,000

DNS MASTER

March 2009

10

Asseenontv.com

$5,000,000

AsSeenOnTV.com

January 2000

11

Korea.com

$5,000,000

Korea.com Communications Co., Ltd

January 2000

12

Clothes.com

$4,900,000

Domain Administrator

January 2008

13

Freeporn.com

$4,000,000

 

February 2008

14

Yp.com

$3,850,000

 

November 2008

15

Shop.com

$3,500,000

Hunt, Vince

November 2003

16

Wine.com

$3,300,000

Tomaszewski, William

September 2003

17

Altavista.com

$3,250,000

Overture Services, Inc.

April 1999

18

Software.com

$3,200,000

Software.com Holdings Pty Limited

December 2005

19

Candy.com

$3,000,000

Greg Balestrieri

June 2009

20

Loans.com

$3,000,000

Bank of America

January 2000

21

Vodka.com

$3,000,000

Russian Standard Co

December 2006

22

Wines.com

$2,900,000

Wilferd, Jacklyn

July 2004

23

Creditcards.com

$2,750,000

CCRD Operating Company, Inc.

February 2000

24

Pizza.com

$2,605,000

National A-1 Advertising

April 2008

25

Social.com

$2,600,000

Salesforce.com

July 2011

26

Tom.com

$2,500,000

Director of Investigation and Development Center

December 1999

27

Autos.com

$2,200,000

Hoover, Chuck

December 1999

28

Coupons.com

$2,200,000

Coupons.com Incorporated

January 2000

29

England.com

$2,000,000

World Media Group, LLC

December 1999

30

Express.com

$2,000,000

One Limited Parkway

March 2000

31

Telephone.com

$2,000,000

Itani, Ayman

January 2000

32

Savings.com

$1,900,000

Savings.com LLC

February 2003

33

Mortgage.com

$1,800,000

CitiBank

March 2000

34

Dating.com

$1,750,000

Harlequin Holdings Limited

June 2010

35

Auction.com

$1,700,000

Real Estate Disposition, LLC

March 2009

36

Datarecovery.com

$1,659,000

Carmitchel, Benjamin

March 2008

37

Branson.com

$1,600,000

Milton, Larry

June 2006

38

Ticket.com

$1,525,000

Stromboli

October 2009

39

Cameras.com

$1,500,000

Domains, Camera

November 2006

40

Deposit.com

$1,500,000

Domain Discreet

February 2000

41

Fly.com

$1,500,000

Travelzoo Inc.

November 1999

42

Marketingtoday.com

$1,500,000

DeLegge, Peter

September 2005

43

Russia.com

$1,500,000

Private, Registration

December 2009

44

Tandberg.com

$1,500,000

ASA, Tandberg

February 2007

45

Vip.com

$1,400,000

Safenames Ltd

December 2003

46

Men.com

$1,320,000

Men.com LLC

February 2000

47

Photo.com

$1,250,000

PHOTO.COM

May 2010

48

Vista.com

$1,250,000

Vistaprint

November 2007

49

Feedback.com

$1,230,000

Idealab!

February 2003

50

Find.com

$1,200,000

Generation Zero Group, Inc.

March 2004

51

Phone.com

$1,200,000

Ari Rabban

February 2003

52

Kredit.de

$1,169,175

Daniel Kirchhof

November 2008

53

Bingo.com

$1,100,000

Devereux Mark

April 1999

54

Call.com

$1,100,000

Private, Registration

September 2009

55

Flying.com

$1,100,000

Flying Online, Inc.

April 2010

56

Mercury.com

$1,100,000

Hewlett Packard Company

January 2000

57

Cruise.co.uk

$1,099,798

Victoria Travel Service Ltd

February 2008

58

Zip.com

$1,058,830

 

October 2010

59

Wallstreet.com

$1,030,000

Marcus Kocak

July 2005

60

Webcam.com

$1,020,000

FCI INC

June 2009

61

Invest.com

$1,015,000

Magner, Jim

December 2007

62

Beauty.cc

$1,000,000

Gianluca Zanna

February 1999

63

Box.com

$1,000,000

Box.net

July 2011

64

Britain.com

$1,000,000

World Media Group, LLC

January 1999

65

DomainName.com

$1,000,000

DomainName, Inc.

May 2011

66

Eflowers.com

$1,000,000

FTD.COM, INC.

February 2003

67

Fish.com

$1,000,000

McCormick, Clarice

August 2000

68

If.com

$1,000,000

CBS Registry

February 2003

69

Personalloans.com

$1,000,000

 

February 2012

70

Poker.org

$1,000,000

Markus Sonermo

February 2010

71

Rock.com

$1,000,000

NEWMAN, S.J

January 2000

72

Sky.com

$1,000,000

British Sky Broadcasting Group Plc

February 2003

73

Topix.com

$1,000,000

c/o TOPIX.COM

March 2007

74

Websites.com

$975,000

NTT Com Global Hostmaster

January 2005

75

Investment.com

$900,000

Domain Capital

December 2007

76

Credit.fr

$851,875

Go Advertising Limited

January 2010

77

Skiresorts.com

$850,000

L2Media, LLC

April 2008

78

Forsalebyowner.com

$835,000

Jones, Christie

January 2000

79

Drugs.com

$824,000

Wager, Paul

August 1999

80

1stbandwidth.com

$800,000

Microsprings Web Solutions

March 2000

81

Beauty.com

$800,000

ATTN BEAUTY.COM

October 2000

82

Earth.com

$800,000

Innovation HQ, Inc.

December 2005

83

Guns.com

$800,000

Internet Marketing Solutions Limited

March 2010

84

Jobs.com

$800,000

TMP WORLDWIDE

February 2003

85

Printer.com

$800,000

Sys Administrator

August 2008

86

Singapore.com

$800,000

ATTN Domain Inquiries

February 2003

87

Dollars.com

$789,600

Private, Registration

April 2008

88

Server.com

$770,000

Private, Registration

August 2009

89

Capital.com

$750,000

Capital.com

January 1999

90

Ireport.com

$750,000

Turner Broadcasting System, Inc.

January 2008

91

Property.com

$750,000

New Century Management, Ltd.

August 2005

92

Ringtones.com

$750,000

 

December 2010

93

Website.com

$750,000

contactprivacy.com,

July 2005

94

Aktien.de

$725,000

STRATO AG Webhosting

July 2011

95

Files.com

$725,000

Capital, Startive

March 2010

96

Nav.no

$717,978

 

May 2006

97

Refinance.com

$706,000

Home-Account, Inc

November 2005

98

Cinema.com

$700,000

Digital Domains Limited

January 2000

99

Local.com

$700,000

Local.com

March 2005

100

Melbourne.com

$700,000

MELBOURNE.COM

December 2007

 

------------------------------------------------------------------------------------

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

0922.158.158

Lượt truy cập

counter customizable free hit